Inspectie activiteiten:

 • Herstel- en verbeteradviezen
 • Probleemanalyse technische installaties
 • Optimaliseren van technische installaties
 • Klimaatonderzoeken conform Arbonormen
 • Verrichten van (klimaat)metingen
 • Uitvoeren van inspecties aan elektrotechnische installaties conform NEN3140
 • Uitvoeren van NEN2767/BOEI-inspecties (statusbepaling/MJOP)
 • Uitvoeren van inspecties aan gas en olie gestookte installaties (conform bouwbesluit)
 • Uitvoeren van inspecties aan koelinstallaties (F-gassen)
 • Uitveren van inspecties aan warmtepomp en WKO (warmte koude opslag) installaties
 • Uitvoeren van EPBD (Europese Energy Performance of Buildings Directive) A en B inspecties
 • Uitvoeren van legionella-risicoanalyses en keerklepcontroles conform NEN1006
 • Opstellen van verbeter- en beheersplannen ten behoeve van legionellabeheersing
 • Sprinkler installaties onderzoeken op gebreken

Werkwijze

Samen met u bepaalt BORG technisch beheer uw ambitie. Vervolgens brengen we de mogelijke verduurzamings- en onderhoudsmaatregelen van het gebouw in kaart. Gebouwen en installaties hebben de laatste twintig à dertig jaar een enorme technologische ontwikkeling doorgemaakt. Daar tegenover zijn de normen met betrekking tot arbeidsomstandigheden, energieverbruik en binnenklimaat behoorlijk aangescherpt. Bouwfysische eigenschappen van gebouwen worden steeds beter en de toegepaste installaties steeds kritischer gedimensioneerd en geregeld. De hiervoor beschreven ontwikkeling vraagt om een geheel nieuwe aanpak. Voor het onderhouden van de huidige generatie gebouwinstallaties is meer specifieke kennis nodig op meerdere deelgebieden van de installatietechniek. Elk gebouw/installatie vraagt om ‘maatwerk’. Vragen zoals ‘Wat is de behoefte?’, ‘Wat zijn de wensen?’ en ‘Wat zijn de beschikbare middelen?’ staan daarbij centraal.

Stappenplan

Dit is afhankelijk van het beleid, de omvang van de installatie, onderhoudsbehoefte en geldende wet- en regelgeving. Het onderstaande stappenplan kan hierbij gebruikt worden.

Om tot de juiste ‘maatbepaling’ te kunnen komen, is het van belang de juiste stappen in de juiste volgorde te nemen.

 1. Opstellen onderhoudsbeleid
 2. Inventarisatie en inspectie
 3. Vaststellen onderhoudsbehoefte
 4. Opstellen meerjarenonderhoudsplan (kiezen voor een dynamisch programma)
 5. Vaststellen onderhoudsmethodiek
keyboard_arrow_up