Beheren zonder zorgen?

BORG technisch beheer, Uw partner in technische dienstverlening!

Kantoorpanden en bedrijfsgebouwen herbergen een grote diversiteit aan technische installaties. Installaties om het comfort van de gebruikers te garanderen. Zoals verwarming, koeling en ventilatie. Maar ook verlichting, liften en beveiligingssystemen. Om de investering in dergelijke apparatuur optimaal te benutten, is naast regelmatige inspecties, periodiek onderhoud noodzakelijk. Daar komt dan nog bij de bediening, het bewaken van het energieverbruik, het verhelpen van storingen en het verrichten van reparaties.

Goed beheer en onderhoud is essentieel voor een gezonde exploitatie van gebouwen.

Door uitvoering van metingen en continue monitoring krijgt u een helder beeld van de stand van zaken en kunt u indien nodig meteen bijsturen voor een beter resultaat.

Dit is BORG technisch beheer

 • BORG technisch beheer richt zich op het efficiënt en doelmatig beheer van technische gebouwinstallaties met als doel een beter presterende installatie en een optimalisatie van de technische en financiële middelen.
 • BORG technisch beheer is een partner van gebouweigenaren, installateurs en adviseurs op het gebied van contractmanagement, beheer en inspectie van technische installaties.
 • BORG technisch beheer beschikt over ruime ervaring in technische installaties in oa gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en recreatie, retail en hotels, en utiliteit en bezit de nodige relevante opleidingen, certificaten en diploma’s.
 • BORG technisch beheer kent korte lijnen. Kwaliteit en kennisuitwisseling zijn onze kernbegrippen. We denken graag met u mee.
 • BORG technisch beheer staat naast de klant en onderscheidt zich door duidelijke communicatie, voorzien van praktische oplossingen.

Waarom BORG technisch beheer?

 • Welbevinden van de gebruikers. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de installaties blijven presteren zoals in het oorspronkelijke ontwerp is bedoeld. Dit houdt tegelijkertijd in dat de installaties tijdens de levensduur in de juiste condities gehouden worden en dat de veiligheid en de optimale werking gewaarborgd wordt.
 • Beperken en indien mogelijk voorkomen van storingen. Dit verhoogt de efficiëntie van de installaties en de bedrijfszekerheid.
 • Beperken en beheersen van de exploitatiekosten.
 • Verlengen van de levensduur.
 • Voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Milieu. Met als belangrijkste uitgangspunten het beperken van het energiegebruik en het minimaliseren van de uitstoot van milieubelastende stoffen.
keyboard_arrow_up